31 July 2013

My Integriti: Elakkan Memberi dan Menerima Hadiah

Makluman dan peringatan kepada semua kakitangan awam terutamanya ketika menjelang Hari Raya Aidilfitri yang bakal disambut tidak lama lagi. Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 1998:Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam untuk penerangan lanjut. Adalah dimaklumkan kegagalan untuk mematuhi arahan pekeliling ini boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 kerana ingkar perintah.

No comments:

Post a Comment

Nuffnag ads