27 October 2010

Pelaksanaan Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Bagi Pejawat AwamBermula bulan Oktober Akautan Negara Malaysia akan melaksanakan sepenuhnya penggunaan Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan bagi pejawat awam. Pelaksanaan sistem ini bagi mengantikkan penggunaan slip gaji yang diterima oleh pejawat awam setiap bulan. Surat Pekeliling Akautan Negara Malaysia Bilangan 3 Tahun 2010 telah dikeluarkan dan boleh di memuat turun melalui laman web http://www.anm.gov.my
Surat Pekeliling Akautan Negara Malaysia Bilangan 3 Tahun 2010 telah dikeluarkan dan boleh di memuat turun melalui laman web http://www.anm.gov.my. Bagi memudahkan pejawat awam,melalui ePenyata Gaji Pejawat bolehlah memuat turun dan mecetak slip gaji. Namun demikian setiap pejawat awam perlulah mendaftar atau Akses Sistem (http://epenyatagaji-laporan.anm.gov.my/)

No comments:

Post a Comment

Nuffnag ads