16 January 2011

PEMANSUHAN PELAKSANAAN KURSUS KENEGARAAN (SSM:PTK 1) ANJURAN BIRO TATANEGARA


Dimaklumkan bahawa Biro TataNegara (BTN) dalam Mesyuarat Panel Penilaian Kursus Kenegaraan Bil.49/2010 pada 23 Disember 2010 telah memutuskan untuk memberhentikan semua pelaksanaan Kursus Kenegaraan (SSM:PTK 1) berkuat kuasa mulai 1 Januari 2011 selaras dengan pemansuhan PTK melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2010.

Sehubungan itu, berkuat kuasa mulai 1 Januari 2011, pihak BTN tidak lagi melaksanakan Kursus Kenegaraan (SSM:PTK 1) kepada semua penjawat awam yang terlibat sehingga penilaian baru diperkenalkan. Pemansuhan Pelaksanaan Kursus Kenegaraan (SSM:PTK 1) ANJURAN BIRO TATANEGARA ini disokong dengan surat BTN:O/4/195/KK-908 bertarikh 10 Januari 2011.

No comments:

Post a Comment

Nuffnag ads